Đọc sách

:) Tôi luôn thích đọc sách. Tôi đọc bất cứ khi nào có thể bởi vì sách giúp tôi hiểu hơn về bản thân và thế giới. Giải pháp cho mọi vấn đề đều đã được in thành sách, kinh nghiệm của thế hệ đi trước sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những sai lầm không đáng có.

“Cuộc đời chúng ta thay đổi theo hai cách: Qua những người chúng ta gặp và qua những quyển sách hay ta đọc.” — Harvey MacKay

Có những quyển sách tôi thường đọc đi, đọc lại mỗi ngày. Khi bạn đọc một quyển sách hay lần thứ hai, không phải bạn sẽ thấy những điều bạn đã không thấy trong lần đọc đầu tiên, mà bạn thấy những điều diễn ra trong tâm tư bạn mà trước đây không hề có. Một sự lặp lại thông tin liên tục sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của bạn và điều đó sẽ giúp bạn từng bước thay đổi.

Những quyển sách mà tôi đang đọc được cập nhật tại sonlt.site/reading. Khi đọc xong một quyển sách hay, tôi thường viết blog về nó. Tôi thích chia sẻ với mọi người về những quyển sách đã đọc và nhận được quyển sách gợi ý từ những người khác.

Sách yêu thích gần đây

Bộ sách yêu thích gần đây

Bộ sách của Osho: osho.sonlt.site

Bộ sách của Eckhart Tolle: eckharttolle.sonlt.site

Bộ sách của Nguyên Phong: nguyenphong.sonlt.site

Bộ sách về Luật hấp dẫn: luathapdan.sonlt.site/sach