Liên hệ với Sơn

 :) Tôi sẽ vui mừng khi bạn liên hệ với tôi, dù chỉ để nói “Xin chào!” hay nhắn gửi một lời chúc tốt lành

Bạn hãy gửi email đến me@sonlt.site hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ. Bạn cũng có thể tìm thấy tôi trên Facebook, Tumblr, Zalo và gửi tin nhắn đến tôi trên mạng xã hội.

Các hình thức giao tiếp truyền thống khác – bao gồm liên lạc qua giác quan thứ sáu và chim bồ câu đưa thư – không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Do vậy, bạn nên sử dụng các phương thức trên để được an toàn và tiện lợi.